2009 IBM, 8 , « - IBM 2009 .» ( ). IBM, .

430 IBM . -, . ( IBM Dynamic Infrastructure Specialty).

2009 . , — - , IBM Cognos. .