OKI , IDC, 2009 . .

OKI , , , , .

11% OKI 53%. (228%). , , 22–23% . (+128%) 19%. , (+ 39% OKI –33% ).

, . , IDC, , 2009 . 1,2%.

A3, 41%, 2008 . OKI 10% . 2009 ., .