- eBay eBay International Market -. . , .

-, 120%, — 140%.

, eBay, , -: 16,3% ; 30,3% ; 34,7% , .

eBay, 27 .

: -