IBM 2008 . , . Gartner, 250 . . 57.7% . IBM System z – 33%. Gartner, 2008 . 10%.

, . IBM , 50 22 , IBM. 10 . ., 44.9 %.