Microsoft   Skype Global S.à r.l , , Microsoft Skype,   -,    8.5 .

, -     ,     :  Skype (     ),   Microsoft  ,   .

Skype Microsoft, Xbox  Kinect,  Windows Phone   Windows.   Microsoft Skype   Lync, Outlook, Xbox Live  . Microsoft Skype,   Microsoft.

  2010 .  Skype 170 ,     207 , , CEO Microsoft, Skype " ,   «.

  Skype -   Microsoft,   (Tony Bates), CEO Skype, Microsoft Skype Division, . .

  . , Skype ...     ». ,  2003 . Skype  2005- eBay,   2009- —    Silver Lake,    Microsoft.

, , . ,   .