IDC, II , , , I , . ( , x8) 3,1% II 2008 ., IDC 6,3%. , .

, . , /, . , .

, , . .

, . , . , , , .

, 3% 2008 . ( ). EMEA . , , ( ) - , -. -.

, , , - . – .

II ( ) .

*, Q2 2009

(. .), 2Q09 (. .), 2Q08 2Q09/2Q08
1 HP 13095 19,8% 12644 18,5% 3,6%
2 Dell 9108 13,7% 10984 16,1% -17,1%
3 Acer 8431 12,7% 6815 10,0% 23,7%
4 Lenovo 5757 8,7% 5596 8,2% 2,9%
5 Toshiba 3494 5,3% 3163v 4,6% 10,5%
26407 39,8% 29202 42,7% -9,6%
66291 100,0% 68403 100,0% -3,1%

* x86-